Xin gửi lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới đến tất cả mọi người bằng video clip này từ đội ngũ lãnh đạo và các giáo viên

Xin gửi lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới đến tất cả mọi người bằng video clip này từ đội ngũ lãnh đạo và các giáo viên, nhân viên của hệ thống CIS.
Merry Christmas and Happy New Year to everyone from the leadership team and the staff of the CIS system.
https://m.facebook.com/story.php…

Comments are closed.