Watch my kid Lê Quốc Bình and his fellows at Class 5A5

Watch my kid Lê Quốc Bình and his fellows at Class 5A5, Wellspring International School, talking, in a creative way, about karate as they learnt from the book Reading A-Z “Karate”.
Mời bạn xem con trai tớ cùng các bạn lớp 5A5 trường quốc tế Wellspring giải thích về karate từ những gì học được trong sách Reading A-Z “Karate”, bằng một video clip hơi bị sinh động và sáng tạo. Học đọc thế này vui, các bố mẹ ạ! 😀 😀 😀 <3 <3 <3

14 Replies to “Watch my kid Lê Quốc Bình and his fellows at Class 5A5”

  1. Gửi sang dễ bị cô Hiền bắt cóc về nuôi không trả lại nữa đấy

  2. Cô HIền nuôi khi nào giỏi bằng nửa cô Hiền là đủ về giúp cha rồi 🙂

  3. Em không hiểu các bạn ý học thuộc rồi phát biểu hay nói tự nhiên như vậy hả anh?

  4. Hoai Hoang Bengtsson Anh đoán là cũng có chuẩn bị trước, nhưng do các bạn ấy tự nghĩ ra thôi

Comments are closed.