Watch my kid Lê Quốc Bình and his fellows at Class 5A5

Watch my kid Lê Quốc Bình and his fellows at Class 5A5, Wellspring International School, talking, in a creative way, about karate as they learnt from the book Reading A-Z “Karate”.
Mời bạn xem con trai tớ cùng các bạn lớp 5A5 trường quốc tế Wellspring giải thích về karate từ những gì học được trong sách Reading A-Z “Karate”, bằng một video clip hơi bị sinh động và sáng tạo. Học đọc thế này vui, các bố mẹ ạ! 😀 😀 😀 <3 <3 <3

Comments are closed.