“Tôi cho rằng

“Tôi cho rằng, trong bối cảnh khó khăn chung như hiện nay, việc các đồng chí duy trì được lượng phát hành ổn định ở mức cao, kinh doanh hiệu quả… là điều hết sức đáng quý. Xin chúc mừng, và nói thật lòng là tôi hết sức ngưỡng mộ các đồng chí.
Tới đây, tôi đề nghị các đồng chí, coi như là, tiếp tục thuận đà xốc tới. Trung ương sẽ luôn hỗ trợ các đồng chí.
Còn về các phần việc cụ thể, tôi đề nghị như sau:
…………………….
…………………….
…………………….”.

Comments are closed.