Tình yêu đơn phương giống như đỗ đèn đỏ

Tình yêu đơn phương giống như đỗ đèn đỏ, nếu bạn chờ đợi quá lâu và không còn kiên nhẫn, bạn có thể vượt đèn đỏ và không cần đợi đèn xanh.
Nếu may mắn bạn sẽ có thể chạy đến bên họ thành công, và qua đường viên mãn. Còn không may mắn thì bạn sẽ chuẩn xác nằm đo đường và tiếng còi cấp cứu vang lên thay vì tiếng tim đập hạnh phúc.
#HuyenTrangBatHoi

Comments are closed.