Theo kinh nghiệm bán hàng lâu năm của em

Theo kinh nghiệm bán hàng lâu năm của em, khách mà đặt hàng cho sang mõm, nói chuyện như đúng rồi. Ví dụ như là :
– “Ok em chị chắc chắn lấy giữ cho chị nhá ngày abc xyz thì ship cho chị”
– “Chị mua hẳn mấy chai cơ”
– ” Ok đợi chị mai chị chuyển khoản cho e”
– “Chiều nay/ ngày mai em ship cho c tới điaj chỉ này. Tới nơi shipper gọi điẹn k nghe máy”
…….. ….
Tất cả những thành phần này đều mất cmn hút thì là đúng 100 người thì hết 99 người không qua !!!
Nhưng không sao còn 1 người hứa sang năm sẽ đến !!!

Comments are closed.