Tất cả Marketer là LGBT và làm CLGT

Tất cả Marketer là LGBT và làm CLGT – ĐCMN!
Đây là ý kiến của anh Thuan Doan – nguyên Giám đốc chiến lược châu Á của tập đoàn Piaggo cùng đàm luận với tôi trong group QTKN
Khi tôi nói Marketing là ĐCMN ( được – mất – cản trở – niềm tin) mô hình này ai là bạn hay học viên của tôi đều biết
Anh Thuận có ý kiến là nên kết hợp với mô hình CLGT của anh ấy – CL( chiến lược) và GT( giá trị ) chính là 2 trụ cột quan trọng nhất trong marketing chiến lược và quả đúng vậy Kotler ông tổ của Marketing cho rằng
Marketing là cuộc chiến về chiến lược của Giá Trị
Sau đó để Global hoá cái ĐCMN anh Thuận có dịch sang tiếng Anh như sau
Mất là Lose, được là Gain, Cản Trở – Block, và niềm tin là Trust. Cái của bác sang tiếng Anh chuẩn là LGBT bác nhé.
Như vậy ĐCMN chính là LGBT
Như vậy mô hình CLGT- ĐCMN – LGBT là mô hình bá đạo nhất về marketing tại VN
Ở đây mọi người chắc đều đã biết ĐCMN trong marketing chứ?

Comments are closed.