Sợ vợ sống lâu

Sợ vợ sống lâu
Nể vợ bớt u sầu
Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử
Đánh vợ nhừ tử là đại nghịch bất đạo
Vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung
Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người
Gặp vợ mà không cười là có mắt ko tròng
Để vợ phiền lòng là tru di tam tộc
Vợ sai mà hằn học là trời đánh thánh đâm
Vợ gọi mà ngậm câm là lòng lang dạ sói
Để vợ mà nhịn đói là tội nhân thiên cổ
Để vợ mà chịu khổ là bất tài vô dụng
Trốn vợ đi ăn vụng là tứ mã phanh thay
#thầnchúgiữchồng #muahồlygiữchồngluôncàngtốt
#hồlyruby
#hồlythạchanhtóc