Sẽ hát bài cho em

Sẽ hát bài cho em…. Và ru em yên giấc tối…
Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi, chờ anh em nghe mùa thu trôi…
Em cám ơn anh Tân Thanh Tô cho em được check in ở địa điểm đẹp quá ❤
Photo: Thienhung Nguyenviet
Dress: Bùi Linh
Location: S-Villa

Comments are closed.