ORIFLAME NHẬN TOP THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU NĂM 2016

ORIFLAME NHẬN TOP THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU NĂM 2016 !
♥ Chúc mừng Oriflame nhận giải thưởng “Top brands 2016 – approved by TGA”
Hội nghị thường niên công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh doanh nghiệp “Top brands – thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2016” là chương trình báo cáo, đánh giá năng lực hoạt động quản lý của doanh nghiệp có thương hiệu phát triển, mang tính đột phá cao về chất lượng, sản phẩm, dịch vụ đa dạng, có tính cạnh tranh cao trên thị trường.
Những báo cáo chặt chẽ về chỉ số năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp đều dựa trên 2 loại hình kinh doanh: giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, doanh nghiệp với doanh nghiệp được chính Viện nghiên cứu Kinh tế chỉ định tổ chức, đánh giá dưới sự giám sát của Tổ chức Global GTA international và Tổ chức đánh giá & chứng nhận Quốc tế InterConformity (CHLB Đức)
Tự hào ORIFLAME là doanh nghiệp được công bố cấp bằng CHỨNG NHẬN TOP BRANDS 2016, càng khẳng định thêm giá trị thương hiệu hội nhập quốc tế và cho thấy cơ hội hợp tác với một công ty lớn mạnh, đầy uy tín và sự tin tưởng…
See Translation