Ông Nguyễn Văn Đực: Vì đất nước mình còn nghèo nên không phải vì thế mà ồ ạt xây dựng

Ông Nguyễn Văn Đực: Vì đất nước mình còn nghèo nên không phải vì thế mà ồ ạt xây dựng, ồ ạt trao đổi đất vàng lấy hạ tầng cơ sở như vậy được cần phải thắt chặt chi tiêu và cần phải kiểm tra xem xét lại các dự án BT. Các dự án xây dựng cần phải qua đấu thầu công khai, nếu dự án lớn quá cần thiết thì kêu gọi cả đấu thầu quốc tế để thu hút vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam. Và các qũy đất thì cũng phải đưa ra bán đấu giá công khai.