Nói gì về cặp mắt này

Nói gì về cặp mắt này ?!
Mắt Phượng ,
Mắt buồn,
Mắt đa tình,
Mắt đa sầu ,
Mắt quyến rũ ,
Mắt quầng thâm mất ngủ ????
mắt gì cũng được . Nhưng có lẽ là cái cặp mắt mất ngủ là chánh cái xác ..Há há !
Hey, từ nay về sau làm ơn Im lặng, luôn câm cái họng lại dùm cho người khác nhờ .
Bớt sống cảm xúc..
Bớt bộc lộ những cảm xúc ..
Bớt, bớt và hết hẵn nghe mại .
Sống cảm xúc quá có khi vô tình lại hại người khác.
Nếu cứ sống cảm xúc là kao xúc mài nha mại kon quỷ iu !

Comments are closed.