Nếu chúng ta làm quá nhiều công việc một lúc

Nếu chúng ta làm quá nhiều công việc một lúc, chúng ta vĩnh viễn không thể hoàn thành tốt với tất cả. Tài giỏi đến đâu cũng có ngày sai sót.
Tình yêu và công việc giống nhau. Nếu đàn ông có quá nhiều mqh cần để tâm, có quá nhiều người để chăm sóc, nhất định sẽ bỏ quên đi một thứ hoặc một người nào đó.
Phụ nữ rất giỏi nhận ra sự thay đổi của đàn ông, dù là ánh mắt, cử chí lời nói…thậm chí cả sự bối rối.
Chúng ta k phải thánh nhân, đừng cố ôm đồm quá nhiều thứ, bạn k thể bao dung đc tất cả phụ nữ trong thiên hạ, cũng k thể bảo vệ đc tất cả phụ nữ trên đời.
Giá trị của đàn ông không nằm ở chỗ bạn có bao nhiêu người phụ nữ vây quanh mà ở chỗ bạn bao dung người phụ nữ yêu mình như thế nào
THÀNH CÔNG của đàn ông không phải là bao dung thiên hạ mà là BÌNH AN GIA ĐÌNH.
❗️❗️❗️