MÙA NA NĂM NAY THẬT VUI CHO NHÀ MÌNH HA

1 1  
MÙA NA NĂM NAY THẬT VUI CHO NHÀ MÌNH HA!!!
### CHUNG TAY BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY NHÃN HIỆU NA CHI LĂNG – TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI KHÔNG CỦA RIÊNG AI ###
– Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn, đã thiết kế, cung cấp tem, nhãn, bao bì được bảo hộ cho sản phẩm na an toàn của mình nhằm phát huy nhãn hiệu chứng nhận na Chi Lăng. Hướng đến mục tiêu quan trọng nhất là BẢO VỆ sức khỏe người tiêu dùng.
– Sau khi có nhãn hiệu chứng nhận, na Chi Lăng đã lọt vào top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam được thế giới chú ý. Chi Lăng vụ này có 90 ha na VietGAP, 5ha GlobalGAP cho thu hoạch, sẵn sàng cung cấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây.
See Translation