Mong ước của chàng trai đang được chung tay

Mong ước của chàng trai đang được chung tay..Cám ơn mọi người
Cám ơn Đình Di cám ơn chị hảo Thẫm Mỹ Hàn Quốc Sài Gòn cùng e thực hiện ước mơ Bebe Nguyen
Add 50 bạn chia Sẻ và chụp gởi cmt cho Q để mừng cho sự bắt đầu của công việc thiện nguyện này..

37 Replies to “Mong ước của chàng trai đang được chung tay”

  1. Cũng nghi nghi mà không biết phải không nên hỏi cho chắc. Vì c cũng ở tỉnh Cần Thơ. Cảm ơn e.

  2. Huhu..A Hội đi lam mà..4g30 e về lại sg roi.. Hoi Nguyen
    Sr A e tinh gọi A vi snag lam phía sau nha A luonak

Comments are closed.