Mình đang bên Châu Âu ấy

Mình đang bên Châu Âu ấy.
Đi đường cứ vô tình đụng mấy anh Tây cao to trắng thơm thì đéo cần biết là gì, hai đứa nhìn nhau, sorry sorry, welcome…
Còn chỉ cần đụng một cái, nghe “địt mẹ” là biết gặp mấy anh đồng hương.
Ôi “địt mẹ” hai tiếng đồng bào thân thương…

Comments are closed.