Mấy nay trời nóng

Mấy nay trời nóng, hầm. Chiều dòm ra dòng người ùn ứ, nghĩ tới đại công trình kẹt xe ở bùng binh Chú Ía mà kinh, bèn làm người đi đường thông minh, né giờ cao điểm. Bên ly nước vàng có bọt và bạn bè trong khuôn viên NXB, tôi làm Duy Khánh. Dm, rê thứ. Kẻ ở miền xa. Uống chưa nhiều nên giọng chưa ổn định

Comments are closed.