MẠNH MẼ

MẠNH MẼ
Bạn nhất định phải mạnh mẽ, sẽ chẳng ai hiểu được rút cục bạn đau khổ bao nhiêu.
Bạn nhất định phải mạnh mẽ, sẽ chẳng ai hiểu được vì sao bạn cần phải sống tiếp.
Bạn nhất định phải mạnh mẽ, sẽ chẳng ai hiểu được bạn đã trải qua một cuộc sống như thế nào.
Bạn nhất định phải mạnh mẽ, sẽ chẳng ai hiểu được đằng sau nụ cười bạn chôn giấu bao nhiêu nỗi đau thương.
Bạn nhất định phải mạnh mẽ, sẽ chẳng ai hiểu được những khi bạn muốn khóc nhưng không thể rơi một giọt nước mắt nào.
Nếu như bạn không mạnh mẽ, vậy ai sẽ thay bạn dũng cảm đây?
Nội dung và ảnh: internet
See Translation