Lúc còn mù quáng

Lúc còn mù quáng,cứ nghĩ rằng đó là tình yêu…
Đến khi tỉnh ngộ,mới biết thực chất chỉ là kiếp nạn…
….
Trên đời chẳng ai cho không bạn cái gì, kể cả cuộc đời. Thế nên mỗi thứ đều có một cái giá của chính nó. Học ở trường lớp thì phải đóng học phí, học ở đời cũng phải đóng lệ phí cho trải nghiệm là đủ lần úp SML mặt xuống bùn mà ngậm đắng nuốt cay.
Dù bạn khó chịu đến mấy thì vẫn phải cố mà nuốt. Còn muốn phục thù trận sau thì ít nhất bạn phải còn sống trở về. Muốn đủ khí phách trên thương trường thì đừng nghĩ sẽ không dăm ba lần lỗ vốn đậm mà mang nợ. Muốn đủ bản lĩnh để không bị đàn bà phụ tình nữa thì cũng phải khổ sở lên bờ xuống ruộng vì phụ nữ vài ba lần. Nặng có lẽ sẽ còn là 6, 7 lần.
Bạn thất bại bao nhiêu rồi người khác có nhìn bạn đánh giá thấp đến đâu cũng không quan trọng. Quan trọng là bạn có thể chứng tỏ được độ lỳ của mình bao nhiêu lâu nữa. Trước khi có được thành công thì tất cả những gì trong tay một người sẽ chỉ toàn là thất bại.
Ai trước khi tự mình có được tự hào về thành tựu của bản thân mà chẳng phải trải qua khốn khổ trăm bề.

Comments are closed.