Lĩnh vực tín dụng Ngân hàng rất “nhạy cảm” hiện nay

Lĩnh vực tín dụng Ngân hàng rất “nhạy cảm” hiện nay. Khách hàng bị Ngân hàng hình sự hoá các quan hệ dân sự đưa vào tù thì nhiều vô kể. Nhưng, khách hàng đưa cán bộ Ngân hàng vào tù thì lại rất hiếm chứ không phải chưa có.
Câu chuyện của một số cán bộ tín dụng trong trường hợp cụ thể cho thấy không thể “hồn nhiên” vi phạm pháp luật với “Thượng đế” của mình được.
Hôm nay chém gió về mối quan hệ TIỀN + HÀNG. Dự kiến 19 giờ tối mai ngày 06/5 phát sóng.

Comments are closed.