Lâu lâu cần phải gặp các homie thì mới có thể sống tiếp được

Lâu lâu cần phải gặp các homie thì mới có thể sống tiếp được.
Homie bảo khi nào ở nhà buồn chán cứ gọi homie sang chở đi dạo. Ấy thế mà 2 3 lần gọi homie không thèm nghe máy, cũng không gọi lại, homie có pet rồi homie vậy đó.
Hôm nay homie lại không nghe máy. Định bụng là homie đang dần bỏ mình theo giai thật rồi thì may quá, homie thấy gọi nhỡ, tự hiểu, alo lại thông báo “lát nữa qua rước”, mặc dù cứ có tiếng pet nó nheo nhéo bên cạnh nhưng không sao, nó ngoan.
Nhờ vậy mới có stt này để năm sau fb nhắc mình nhớ là đã có 1 ngày như thế.
Chấm hết.

Comments are closed.