Làm người ngốc rất là sướng nha

Làm người ngốc rất là sướng nha
Làm người ngốc một chút, thì có thể thản nhiên đối đãi sự tình. Khờ khạo một chút, cũng không phải thể hiện rằng chỉ số thông minh thấp, hoặc là người chậm hiểu, mà là đối với nhân sinh có một phần thấu hiểu, một phần thản nhiên.
Nếu cơ hội tới, thì gắng sức tranh thủ làm cho thật tốt. Đối với những thứ không thể đạt được, thì có thể mỉm cười bỏ qua, tình cảm không thể với tới được, thì cũng có thể buông bỏ nhẹ nhàng.
See Translation