Kombucha là giống siêu nhạy cảm

Kombucha là giống siêu nhạy cảm, nuôi khó mà dễ, dễ mà khó. Có khi tưởng như nằm lòng hiểu được đặc tính của nó, lại dễ thất bại như chơi. Đợt này em chỉ có gần 10 kg kẹo thôi. 10 kg kẹo sấy kiệt khô nước là làm từ hơn 20kg cái dấm, dày công nuôi suốt 2 tháng qua.
Đóng gói 100gr. Giá 70k
#kombuchascobycandy

Comments are closed.