Khách đi chơi chụp ảnh gửi khoe với mình

Khách đi chơi chụp ảnh gửi khoe với mình , không những gửi ảnh còn tặng kèm cân chả mực , quý hoá thế, mát lòng mát dạ !!☺️☺️☺️
Công nhận cái xe nhìn thế kia mà bằng tiền con Innova , xăng ăn hơn innova tí , đồ thay cũng đắt hơn tí , nhưng mà tổng thể thì hơn hẳn rất rất nhiều vì giá trị thực của nó vốn gấp 5-6 lần Innova …
Nguyên 0904998987
You Drive We Care

Comments are closed.