Kết quả của bốn năm trời em đấu tranh ròmg rã là đây

Kết quả của bốn năm trời em đấu tranh ròmg rã là đây.
Em không nhớ được có bao nhiêu lần lặn lội một mình từ Long An về lại SG trên con đường mưa mịt mù, ngập nửa bánh xe, không ngọn đèn đường.
PS: Cũng trong loạt bài này thì đã có một kiểm sát viên bị điều chuyển công tác. Sắp tới không biết Chánh án toà người đã gây ra oan sai sẽ ra sao?