“It takes nothing to join the crowd

“It takes nothing to join the crowd. It takes everything to stand alone.”
Hãy cùng đứng vào hàng và trở về với tuổi thơ với những em bé trong veo tại rừng quốc gia Xuân Sơn và trải nghiệm sống khác tại Bản Cỏi các bạn nhé!
Đăng ký ngay tại: http://bit.ly/bancoiapr
Chương trình chi tiết: http://bit.ly/aprbancoi
Lịch trình: 08-09/04/2017
Liên hệ hotline để nhận ưu đãi: 0120 508 1088

Comments are closed.