Hqua về quê ngoại bà gì về bảo là cho con hết ốm để con về còn bảo nhiều người yêu nhưng toàn chê thôi với bà nói về công việc nữa hông bít như nào nhưng lúc đó zun cầy sấy k giám nói cũng k dám xin bà dì cho con lộc buôn lộc bán gì cả huhu mà đúng thật cả đêm ốm sốt xương cơ mỏi nhừ còn gọi điện cho con bạn với giở sách đọc lại xem có phải sốt xuất huyết k mà sáng dậy như k bị bệnh vậy đó

Hqua về quê ngoại bà gì về bảo là cho con hết ốm để con về còn bảo nhiều người yêu nhưng toàn chê thôi với bà nói về công việc nữa hông bít như nào nhưng lúc đó zun cầy sấy k giám nói cũng k dám xin bà dì cho con lộc buôn lộc bán gì cả huhu mà đúng thật cả đêm ốm sốt xương cơ mỏi nhừ còn gọi điện cho con bạn với giở sách đọc lại xem có phải sốt xuất huyết k mà sáng dậy như k bị bệnh vậy đó
#quê #tui #đó

Comments are closed.