Hiếp em

Hiếp em, à nhầm hép em.
Sắp tới #Cohada cần COD trong HN là chủ yếu, giao hàng trong ngày. Túc tắc 10-50 đơn. Cụ nào tín nhiệm bên nào, giới thiệu em với.
Thỉnh thoảng có đi Tỉnh, các cụ tư vấn em với nhé.
Thanks các cụ.

Comments are closed.