HÀNG CỰC ĐỘC

HÀNG CỰC ĐỘC
Mọi người hay nghĩ đến Rolls-Royce với động cơ 6.75 mạnh mẽ, những tấm da bò tuyệt hảo hay những tấm gỗ tự nhiên với đường vân phong phú. Đôi khi họ quên mất Rolls-Royce là một phương tiện giao thông.
Một phương tiện giao thông thách thức mọi sự tưởng tượng của khách hàng. Đã ai thấy điều này chưa?
Toilet này được làm ra từ năm 1954. Có một điều không được nói đến, đó chính là dung lượng của bể phốt thôi.
Rolls-Royce Silver Wraith 1954 Vignale

Comments are closed.