Há há

Há há, đang trong tâm trạng vui sướng, vì nhờ vả hiệu quả, mình share lại với các bạn khác dạng pay it forward một số quyển sách có liên quan tới giảng dạy và học tập tiếng Anh – mặc dù nó không thuộc dạng “mì ăn liền” như kiểu teacher’s book. Trong số sách ở đây, có 2 quyển liên quan tới nói + viết IELTS band 9.0 (mặc dù mình chưa đọc :D), 2 quyển dạng tài liệu hỗ trợ trainers cho CELTA, một quyển cũng cung cấp supps cho các khoá teacher training, hai quyển liên quan tới học tư vựng, một quyển background về SLA và teacher education, một quyển hướng dẫn cách viêt tiếng Anh “chuẩn tắc”, một quyển handbook cho CLIL (dạy các môn bằng tiếgn Anh), một quyển viết riêng về young learner.
Đọc được hết chỗ này thì chắc đi chém gió tốt đấy nhỉ?!

Comments are closed.