Giải thưởng do Ban giám khảo chấm

Giải thưởng do Ban giám khảo chấm
– Ảnh đơn:
Giải Nhất (1 giải): 15 triệu đồng (tiền mặt)
Giải Nhì (1 giải): 10 triệu đồng (tiền mặt)
– Bộ ảnh (7 ảnh):
Giải Nhất (1 giải): 20 triệu đồng (tiền mặt)
Giải Nhì (1 giải): 10 triệu đồng (tiền mặt)
Giải Độc giả bình chọn
Giải bài dự thi được bình chọn (like, share) nhiều nhất: 10 triệu đồng (tiền mặt)
Chiến đi 5000 anh em! 🙂
See Translation

Comments are closed.