Gái phải hơi giai

Gái phải hơi giai…
Mình là rất tin mọi thứ phải cân bằng, nhuận thì mới tốt.
Ngay như em hoa đơn này, nâng như trứng mỏng khi trồng chạu mà cứ oặt ẹo, rạc rời ra. Nhưng từ khi đặt em xuống đất, thì đúng là như gái phải hơi giai, thài lài phải…choá:)))
Em ý cứ nở bừng bừng, 2 tuần 1 lứa hoa cứ tứ tung sắc màu.
Nhắn luôn các anh em đọc tút này, là thỉnh thoảng cũng cần đi chân đất, để mình tiếp âm nhé. Có thế mới cân bằng.
Nếu không có gì thay đổi, mai là đầu tuần đấy. Chúc anh em bằng hữu hăng say công việc vui vẻ tinh thần nhé ạ.
Giang Oanh
Đinh Thu Thảo
Trần Nguyệt Ánh
Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Mai Hương
Chúc riêng các bạn Dê cụa tớ luôn vui nhé:)

Comments are closed.