Fb hỏi nghĩ gì

Fb hỏi nghĩ gì?
Lãnh đạo Việt Nam thăm Trung Quốc, lãnh đạo Trung Quốc thăm Việt Nam là rộn lên và chắc chắn… ai đó “hèn”
Sao lãnh đạo Trung Quốc thăm Mỹ thì họ không bảo Mỹ hèn, không sợ Mỹ theo “Tàu” nhỉ. Vậy giờ sao ai đó dám trông chờ Mỹ để giữ biển Đông đây 🙁
Ta bán hàng sang Trung Quốc thì không có gì phải bàn cãi, Trung Quốc bán hàng sang ta là… có vấn đề.
Ta thì không nên mua hàng Trung Quốc, Trung Quốc mà không mua hàng cho dân ta thì … liệu hồn nhé.
Ơ hay, khôn thế thì quê tôi đầy …

Comments are closed.