Dù em ra đi hay trở về

Dù em ra đi hay trở về ,thì nguồn năng lượng em vẫn dành cho chị em CLB Nữ Lãnh Đạo Quốc Tế tại Hà Nội. Nguồn năng ấy đã giúp buổi sinh hoạt thứ 5 hàng tuần được duy trì đều đặn và đông đủ.
Niềm tự hào nhất là em đã truyền thành công con đường đẹp nhất của những người phụ nữ đã đẹp còn tài giỏi là đi cùng một hướng , làm cùng một việc , chia sẻ cùng một vấn đề , yêu thương cùng một nhịp .
Thông báo mới nhất của ban Thư Ký cho em là clb đã kết nạp được 90 hội viên là thành viên chính thức của CLB

Comments are closed.