Đọc được tin nhắn một bạn độc giả gửi: “Chị Hối

Đọc được tin nhắn một bạn độc giả gửi: “Chị Hối, sao anh ấy yêu em mà vẫn lưu ảnh người yêu cũ, cùng tin nhắn hai người đã từng nhắn cho nhau. Em đã nhắc rất nhiều lần rồi, nhưng tại sao anh ấy vẫn thế”.
Cả nhà mình trả lời giúp em Hối, là tại sao?
☹️

Comments are closed.