Đang quang hợp

Đang quang hợp.. để có làn da nâu 🙂 🙂
” Nếu 1 ngày có ai chê bạn xấu.
Hãy nói với họ là : Như tôi gọi là cá tính. Thà xấu một mình một phách, còn hơn đẹp nghìn thằng như một”.
#Tearaway #Dalat #Sunshine #Tryyourbest #Bestrong #Smile #YOLO
See Translation

Comments are closed.