Cuộc đời nghĩ cũng lạ

Cuộc đời nghĩ cũng lạ ! Cũng nhờ có fb phụ thì mình mới phát hiện ra một vài người chặn fb của mình 🙂 suy đi nghĩ lại mình ko biết đã làm gì sai khiến họ phải block mình mà thôi cũng “kệ mẹ mấy bạn chứ” rồi cũng một vài bạn đi tháo chặn hay làm thêm fb phụ khác để theo dõi mình 🙂
Đã thế mình block hết luôn cho khoẻ 🙂 bố tổ sư mặt các bạn đâu có đẹp mà sống các bạn chắc cũng tốt đẹp 🙂
Ps: mình xỉa như vậy chắc cũng phù hợp đạo đức và tư duy của các bạn đấy

Comments are closed.