Cứ giả ngây giả ngô

Cứ giả ngây giả ngô, mà lại hay!!!
“Hai thằng ngồi cãi nhau
– 1 thằng nói 4 x 4 = 16
– 1 thằng nói 4 x 4 = 19
2 thằng cứ thế cãi nhau không ai chịu ai , bèn lôi lên quan xử
Nghe xong câu chuyện Quan Phán : ” Thằng 4 x 4 = 19 được về , còn thằng 4 x 4 = 16 lôi ra đánh 50 gậy cho ta ”
Sau khi bị đánh đủ 50 gậy tên này ấm ức vào trình quan
” Thưa quan : Tại sao con trả lời đúng mà lại bị đánh ? ”
Quan trả lời : Mày biết đó là đúng mà còn đi cãi với thằng Ngu đó làm gì ? Cái tội của Mày là đi tốn thời gian vào người khác , đã biết nó Ngu lại còn cố chấp cãi bị Đánh là phải còn ý kiến tao lôi ra đập tiếp
Còn cái thằng Ngu kia thì cho nó về , Xã Hội sẽ dạy nó chứ mày có nói thế nào nó cũng không nghe đâu tạo gặp tụi này hoài tao hiểu…”

12 Replies to “Cứ giả ngây giả ngô”

  1. Pham Dieu Thuy cai tat hay cãi la vay do chi kkk.. e ngay xua hay cai lam hâhhha

    1. Da e copy cua 1 fb do a… a xem cmt o tren co nguoi comment noi sao e kg xin phep copy kia a Thanh Bình

Comments are closed.