Cứ giả ngây giả ngô

Cứ giả ngây giả ngô, mà lại hay!!!
“Hai thằng ngồi cãi nhau
– 1 thằng nói 4 x 4 = 16
– 1 thằng nói 4 x 4 = 19
2 thằng cứ thế cãi nhau không ai chịu ai , bèn lôi lên quan xử
Nghe xong câu chuyện Quan Phán : ” Thằng 4 x 4 = 19 được về , còn thằng 4 x 4 = 16 lôi ra đánh 50 gậy cho ta ”
Sau khi bị đánh đủ 50 gậy tên này ấm ức vào trình quan
” Thưa quan : Tại sao con trả lời đúng mà lại bị đánh ? ”
Quan trả lời : Mày biết đó là đúng mà còn đi cãi với thằng Ngu đó làm gì ? Cái tội của Mày là đi tốn thời gian vào người khác , đã biết nó Ngu lại còn cố chấp cãi bị Đánh là phải còn ý kiến tao lôi ra đập tiếp
Còn cái thằng Ngu kia thì cho nó về , Xã Hội sẽ dạy nó chứ mày có nói thế nào nó cũng không nghe đâu tạo gặp tụi này hoài tao hiểu…”

Comments are closed.