Con cứ làm theo hướng dẫn sử dụng

Con cứ làm theo hướng dẫn sử dụng. Bố bảo hành cho con 100 năm luôn. Nếu có vấn đề gì cứ gửi con gái bố về nơi sản xuất. Đừng có tự ý mà sửa chữa làm gì. Nhớ đấy!
Hôn nhân không phải là 1+1=2 mà là 0,5+ 0,5= 1
Đáng xem và chia sẻ!

Comments are closed.