Có 2 điểm:

Có 2 điểm:
1. Mình chỉ làm việc vừa sức. Những gì mình biết mình không làm được mình sẽ không hô hào;
2. Mình không “đào tạo” ra robot. Các bằng hữu với mình sống cuộc sống của những con người chứ không phải robot.
Vậy nên quý bạn và các vị đừng thắc mắc về việc: 1. Mình không hô hào những điều đao to búa lớn quá khả năng thực hiện; 2. Trang mình không có tầng lớp DLV “còn Dũng còn mình”./.

Comments are closed.