Chao cac bac

Chao cac bac
Hien gio dang co phong trao #toandananlon de giai cuu lon Vietnam
Toi thi khac , toi an chay, #Toikhonganlon , ai an thi an dung ho hao an lon , toi gay nen toi khong an lon … the nhe dung ru re toi an lon
#Khonganlon
#Khonganlon
#Khonganlon
(St va bien soan )

28 Replies to “Chao cac bac”

  1. Chệ ơi mình chả luận đc. Đọc ngược đọc xuôi cứ thấy nó sai sai theo nghĩa đen í :p

  2. Toan dan an lon, dang là doi ngu tien phong nen an lon truoc, bao nhiu lon ngon lon dep dang xoi het

  3. Cac ban, cu de danh, khong an lon. Thoi buoi nay khong an lon.
    (C bận/bẩn,… Thôi, b nay không ăn L)
    Còm xong mà tiếc đứt cả ruột!

Comments are closed.