Chẳng ai biết là cái đứa có lúc ủ rũ mất hết dũng khí khi gặp những thất bại trong cuộc sống bước vào phỏng vấn xin học bổng Chevening lại bỗng trở thành một đứa hoàn toàn khác

Chẳng ai biết là cái đứa có lúc ủ rũ mất hết dũng khí khi gặp những thất bại trong cuộc sống bước vào phỏng vấn xin học bổng Chevening lại bỗng trở thành một đứa hoàn toàn khác. Mắt sáng, miệng nói và debate lại với cả bác bí thư thứ nhất bên Sứ Quán Anh về điều mà nó cho là đúng và tin là đúng. Thực ra thì nó cũng không có qúa nhiều bí quyết cao siêu so với các bạn đâu. Nhưng nếu các bạn muốn chia sẻ cùng nó và quan tâm tới học bổng Chevening thì mời các bạn join buổi livestream thứ 6 này nhé!
See Translation