Cái thằng Việt Hưng nào mà thông minh sáng dạ thế không biết

Cái thằng Việt Hưng nào mà thông minh sáng dạ thế không biết?! Cha mẹ ơi, người tài thế này mà sao không đưa vào làm một chân lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhỉ?
Phát huy trí tuệ Việt Hưng, tôi xin đề xuất: nếu cần thêm mặt bằng sẽ lấp tiếp Hồ Ba Mẫu, Hồ Bảy Mẫu, Hồ Thiền Quang để xây chung cư cao cấp bán .Nếu chưa đủ thì lấp tiếp một nửa Hồ Tây nữa. Mấy chỗ này hơi bị được đấy ạ.

Comments are closed.