Buổi tối nhà em

Buổi tối nhà em.
Chàng nhâm nhi ly rum Jamaica Appleton Estate và nghiên cứu “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” của Ông ngoại Trần Mai Hạnh. Em nghiền ngẫm “Những Phi- Hậu nổi tiếng của các triều đại Việt Nam”. Hoàng tử bé tha thẩn chơi bên cạnh sau khi đã học xong bài. Và đương nhiên rồi, Hoàng tử lớn đang ở Sài gòn, không đang đi tìm hiểu để kiếm Gấu, thì chắc đang ở nhà chơi với bạn Mèo.
Chúng em ai cũng ngoan

Comments are closed.