Buổi tối đón chàng đi học tiếng Anh

Buổi tối đón chàng đi học tiếng Anh, thấy chàng vừa đi, vừa cầm một cái que, mẹ hỏi chàng: Ben ơi, sao Ben lại cầm cái que đó, que đó ở trên cây rơi xuống có phải không?
– Ben: con cầm cái que này để con chim nó tưởng cành cây, nó đậu vào.
Nhưng mà con thấp quá, chưa giống cây lắm nên con phải để cái que đó ở đỉnh đầu cho cao giống cây.
P/s: đây là “bối cảnh” của tấm hình dưới đây

Comments are closed.