Bọn US World News này bậy quá

Bọn US World News này bậy quá, top 10 ĐH ngành engineering gì mà có đến 4 ĐH từ Tàu. ĐH Thanh Hoa lại còn xếp thứ nhất, hơn cả MIT với Standford cơ chứ. Chắc bọn này bị Tàu mua rồi; y như bọn OECD, làm kỳ thi PISA bị Việt Nam mua rồi.
Các cụ Ngô Quý Nhâm Ngoc Anh Ngoc Nguyen Tran Kien Ngoc Q. Pham Sy Giang Thanh Long xem thế nào hùn tiền mua lấy 1 xuất Top 10 thế giới ngành Kinh tế nhỉ? Để VN thua Tàu mãi là không được hihi

Comments are closed.