Bố sư

Bố sư
Cherries bên Mỹ chỉ có 99k 1 Kg tươi rói. Dâu Tây cực to tươi ngon chỉ có 60k 1 cân
Quả dưa Hàng quốc chỉ có 89k 1 kg là 3 quả
Cứ bảo ở Mỹ là sinh hoạt đắt đỏ hoá ra không phải thế, tổng chi phí chỉ bằng 1/10 VN

Comments are closed.