Bộ y tế phát ngôn: đây không phải là thuốc giả

Bộ y tế phát ngôn: đây không phải là thuốc giả, chỉ là thuốc kém chất lượng.
Thông tin giờ loạn cào cào cả lên, chẳng biết tin ai, chẳng biết có ‘nên tin’ bộ y tế để người bệnh ung thư tiếp tục dùng thuốc này.
Bác Hồ dạy “Dễ trăm lần dân không cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, tức là nói về sức mạnh nhân dân ấy mà cái gốc là niềm tin nhân dân. Cái cây có gốc còi cọc, sâu bệnh thì…
Vụ này chính phủ không làm rốt ráo, minh bạch rõ ràng thì……….. xong. Đừng trách nhân dân ạ!
Ai sống ở đất nước Việt này thừa hiểu rằng VN nghèo nên thu hút những ngành đầu tư mà nước phát triển họ thải ra, ví dụ như sản xuất thép, công nghiệp nhuộm, khai khoáng… và theo nhân quả, lẽ dĩ nhiên tất yếu bệnh ung thư tại VN sẽ tăng. Điều này nhiều báo cáo chuyên môn đã nói rõ. Nên nếu bạn giả vờ không quan tâm hay không quan tâm thật sự, cứ mặc kệ cứ “sống chết mặc bay”… thì dân tộc này đau đớn lắm.
“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”.
www.CaoTrungHieu.com – Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

Comments are closed.