Bất kể ai hành xử với em như thế nào là quyền của họ

Bất kể ai hành xử với em như thế nào là quyền của họ…
Nhưng em phải đối đãi tốt với tất cả mọi người trong đó có những người rất tệ với em.
Thời gian qua sẽ minh chứng rõ ràng nhất cho sự trưởng thành.Nếu em xứng đáng thì em luôn gặp những điều tốt đẹp…
P/s:Tâm sinh tướng…tính chơi đẹp hơn con trai … nên ai cũng khen đẹp trai…

Comments are closed.