Bản nói bản thích anh Người Sói Logan

Bản nói bản thích anh Người Sói Logan! Cái về bản tự hoá trang thành thế này đây! Xin giới thiệu Logan phiên bản đồ gia dụng! Ai cần đánh răng cạo lưỡi, cạo râu, dũa móng tay các thứ các thứ thì hú bản nhé! Bạn có đủ hết nè!

Comments are closed.