… Con gái à, con có thể bỏ dở vài bài tập toán, con có thể bị điểm kém bài tâp làm văn, nhưng Yêu thì nên dành thời gian để tập con à.
Hãy cứ yêu đi! Hãy cứ yêu, hãy cứ sai lầm, hãy cứ trả giá đi con, ngay từ khi cái giá nó chưa đắt đỏ gì. Ai chẳng phải đau khổ vài lần vì yêu?
Học phí của ai thì phải do chính người đó tự trả, dù muốn cỡ nào, mẹ cũng không thể gom những kinh nghiệm bốn mươi năm sống và yêu bầm dập của mẹ thành cao đơn hoàn tán cho con uống được. (Hơn nữa, môn Đàn ông học, mẹ cũng chẳng giỏi giang gì 🙁 …
(Ngày này năm ngoái, #Connghidimekhongbiet

Comments are closed.